Wnioski można składać elektronicznie

Przed laptopem.

Po wejściu w życie przepisów upraszczających procedury administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców, wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu oraz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można składać w wersji elektronicznej. Druki wniosków są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa środowiska. Można je również pobrać ze strony www.soleckujawski.pl – zakładka Ekologia/Inne, a także na www.bip.soleckujawski.pl/Karty usług. Tak, jak dotychczas, wnioski można składać również w wersji papierowej.