Wodociąg w Wyczółkowskiego

Fragment planu ulic z zaznaczonym miejscem inwestycji

W styczniu br. nastąpiło przekazanie placu budowy pod budowę sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego na odcinku od. ul. Strumykowej do ul. J.Buczkowskiego. Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z Solca Kujawskiego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych- koniec sierpnia br. W związku z powyższym, w okresie realizacji inwestycji mogą wystąpić utrudnienia, za które przepraszamy.