Za nami dwie rocznice

Delegacje przed mogiłą zbiorową pomordowanych solecczan.

Najpierw 19 stycznia, z okazji rocznicy powrotu Solca do wolnej Polski w 1920 r., później 23 stycznia, w rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji po II wojnie światowej w 1945 r. samorząd zorganizował uroczystości patriotyczne. Wzięły w nich udział delegacje soleckich szkół, instytucji i organizacji, które złożyły wiązanki i zapaliły znicze w miejscach pamięci.