Zamów wywóz nieczystości ciekłych dzięki aplikacji EcoSanity Mieszkaniec

Plakat.

W listopadzie 2022 roku gmina została włączona do cyfrowego systemu zarządzania gospodarką ściekową EcoSanity. Aplikacja mobilna do zamawiania wywozu nieczystości płynnych EcoSanity Mieszkaniec jest już dostępna dla właścicieli nieruchomości. Można ją pobrać ze sklepów Google Play i App Store i jest ona całkowicie bezpłatna.

Instrukcja rejestracji zbiornika i zgłaszania wywozu nieczystości przez mieszkańca znajduje się na stronie ecosanity.pl/instrukcje. W aplikacji EcoSanity Mieszkaniec, właściciel może zlecić wywóz nieczystości firmie, która uzyskała koncesję na wywóz nieczystości z terenu gminy. Warunkiem zlecenia wywozu z poziomu aplikacji mobilnej jest przystąpienie firmy asenizacyjnej do systemu EcoSanity.

Mieszkańcy, którzy nie mają smartfona lub nie chcą korzystać z aplikacji EcoSanity, mogą zgłaszać wywóz nieczystości tak jak dotychczas. Dzięki platformie jednak, urząd zapewni sobie pełną ewidencję ścieków w jednej bazie danych. Uszczelni tym samym system nadzoru i kontroli szamb, a także obiegu płynnych nieczystości w gminie.

Więcej informacji na temat aplikacji można uzyskać w Wydziale Utrzymania Miasta przy ulicy Toruńskiej 8a lub dzwoniąc na numer telefonu 52 387 01 54.