Zasady i ograniczenia w tzw. Etapie odpowiedzialności

Zasady i ograniczenia w tzw. Etapie odpowiedzialności

Zasady i ograniczenia w tzw. Etapie odpowiedzialności (obowiązują do 27 grudnia).
Przytaczamy za www.gov.pl

 

 1. Przemieszczanie się:
  • dystans 1,5 m od innych osób; 
  • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej)
   w godz. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 2. Gastronomia – wyłącznie działanie „na wynos” i „na dowóz”.
 3. Salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.
 4. Biblioteki publiczne i naukowe – możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.
 5. Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 
  • 50% liczby miejsc siedzących albo 
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 6. Kult religijny: 
  • ograniczenie liczby osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15m2
  • obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
 7. Zgromadzenia i spotkania: 
  • w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m; 
  • imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5 osób (do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).
 8. Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.
 9. Kasyna oraz obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety – 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Działalności zawieszone

 1. Wydarzenia kulturalne i kina – z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności.
 2. Hotele – z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.
 3. Targi i wydarzenia – wyłączenie w formie on-line.
 4. Wesela, komunie i konsolacje
 5. Parki rozrywki
 6. Siłownie, kluby fitness i aquaparki
 7. Dyskoteki i kluby nocne

Przywrócenie usług w galeriach handlowych z wyjątkiem sal zabaw

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada 2020 r. przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Wyjątek stanowi działalność sal zabaw. W sklepach, galeriach handlowych i placówkach pocztowych będzie obowiązywał limit osób:

 • 1 os. na 10 m2 w przypadku obiektów nie większych niż 100 m2,
 • 1 os. na 15 m2 w przypadku obiektów większych niż 100 m2.

Nadal będą obwiązywać godziny dla seniora – od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00.

Pamiętajmy, że wciąż obowiązuje nas zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej. W dalszym ciągu apelujemy o przestrzeganie zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.

Rząd zachęca także do korzystania z aplikacji STOP COVID ProSafe GO oraz częstego wietrzenia mieszkań i pomieszczeń, w których przebywamy.