Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum

Fragment zawiadomienia.

Pełnomocnik inicjatorów referendum lokalnego w sprawie wprowadzenia zakazu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych, zwrócił się z prośbą do gminy o opublikowanie zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum. Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek publikacji takiego zawiadomienia. Obok strony internetowej, zawiadomienie będzie opublikowane w „Soleckich Wiadomościach z Ratusza”, na telebimie przy dworcu kolejowym i tablicy ogłoszeń przy urzędzie. Inicjator referendum ma również możliwość nieodpłatnego zamieszczania zawiadomienia na pozostałych, gminnych tablicach ogłoszeń.