Zmiana organizacji ruchu

Znak roboty drogowe

Niebawem rozpocznie się planowana przebudowa odcinka drogi gminnej tj. ul. Kujawskiej od przejazdu kolejowego do ul. Haskiej. Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu tego odcinka drogi. Będzie jednak możliwość korzystania z przejazdu PKP w kierunku ul. Średniej. Dostęp do posesji znajdujących się przy przebudowywanym odcinku ul. Kujawskiej będzie zapewniony. Wyznaczone zostaną objazdy ul. Haską i ul. Średnią. Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie.