Zostan wolontariuszerm roku

Fragment plakatu.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – Wydział Promocji, Kultury i Sportu, zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Wolontariusz Roku 2023 Powiatu Bydgoskiego”. Głównym celem jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie mieszkańców powiatu bydgoskiego, którzy podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne.

 Zgłoszenia należy przesyłać do 22 października br. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne na stronie: https://powiat.bydgoski.pl/aktualnosci/wolontariat/zostan-wolontariuszem-roku-2023-powiatu-bydgoskiego.html 

Plakat.