Zwycięskie powstanie

Delegacje przed pomnikiem powstańców wielkopolskich.

Od tego roku 27 grudnia obchodzimy święto państwowe Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Składając wiązanki pod pomnikiem poległych powstańców Michała Dyrdy z Jaksic i Franciszka Piotrowskiego z Pęchowa uczciliśmy pamięć wszystkich powstańców, dzięki którym Wielkopolska, a także w konsekwencji nasze miasto, powróciło do odrodzonego państwa polskiego w 1920 r.