Antoni Nawrocki

Antoni Nawrocki

Antoni Nawrocki (17.01.1949 – 08.12.2011) - Burmistrz Solca Kujawskiego w latach 1990– 2011 r. Sprawował władzę w mieście przez ponad 27 lat, w latach 1984 – 1990 pełnił funkcję Naczelnika Miasta i Gminy. Urodził się w Mielnicy Małej koło Konina. Do Solca Kujawskiego przybył w 1963 r. i rozpoczął naukę w szkole zawodowej przy Zakładach Sprzętu Budowlanego nr 2. (dzisiejszy SOL-MASZ). Następnie, będąc już pracownikiem ZSB, ukończył Technikum Mechaniczne dla pracujących. Pracował m.in. w dziale kontroli jakości oraz jako sekretarz zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1984 r. ukończył studia ekonomiczne na Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Z dniem 1 października 1984 r. został powołany na urząd Naczelnika Miasta i Gminy Solec Kujawski. Funkcję tę pełnił do 1990 r., kiedy to w wyniku reformy samorządowej m.in. przywrócony został wybieralny urząd burmistrza. Jako sprawny i skuteczny organizator, potrafił pogodzić dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy z interesami poszczególnych grup społecznych. Dzięki jego determinacji Solec wykorzystał wiele szans, również te stwarzane przez przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Przy znacznym udziale unijnych środków powstało i powstaje wiele inwestycji. Antoni Nawrocki jako radny powiatu w latach 1999-2003 współtworzył Strategie Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego. Aktywnie uczestniczył w pracach zmierzających do powstania aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Był zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. W 2007 roku Burmistrz Solca Kujawskiego otrzymał tytuł Europejczyka roku, który był przyznawany przez czasopismo Monitor Unii Europejskiej. Postanowieniem prezydenta RP, Burmistrzowi nadano pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.