Dzierżawa/Najem

Burmistrz informuję, że jest możliwość udostępnienia dwóch domków ustawionych na Placu Jana Pawła II z przeznaczeniem na świąteczną działalność handlową od dnia 1 grudnia br. do 31.12.2022 r. (z wyłączeniem terminu 16-17-18.12.2022r.), oraz od 1 stycznia 2023 do 31 stycznia 2023r.

 Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim   przy ul. 23 Stycznia 7  (pokój nr 2 ) do dnia 30.11.2022r.

Dane dotyczące domków :

- wymiary 2x3 m.,

- wyposażone  w oświetlenie wewnętrzne,

- wyposażone w  instalację elektryczną.

Koszty zużycia energii elektrycznej ponosić będzie osoba, z którą zostanie podpisana umowa użyczenia.

Domki - stoiska handlowe