Jolanta Kwaśniewska

Jolanta Kwaśniewska

Jolanta Kwaśniewska (3 czerwca 1955 r. w Gdańsku) - W latach 1995 - 2005 Pierwsza Dama RP. Żona byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Promuje wolontariat oraz zachęca innych do pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i dotkniętym ubóstwem. Skupia się szczególnie na dzieciach, starając się wzbogacić ich życie oraz zwiększyć szanse na rozwój. Jest inicjatorką oraz organizatorką różnorodnych i wyjątkowo udanych krajowych kampanii prozdrowotnych (rak piersi, choroby serca, cukrzyca, AIDS, itp.). Celem jej Fundacji jest wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących ludziom warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego.

Współdziałanie naszej gminy z Jolanta Kwaśniewską datuje się od 1999 r., kiedy Fundacja „Porozumienie bez barier” przyznała Solcowi Kujawskiemu wyróżnienie Motyl’ 98 za kompleksowe rozwiązania na rzecz niepełnosprawnych. Wielokrotne wypowiedzi Jolanty Kwaśniewskiej w mediach wypromowały Solec jako miejsce, w którym ogromną wagę przywiązuje się do pomocy potrzebującym. Za działalność charytatywną, humanitarną oraz wybitne osiągnięcia w tych dziedzinach, Pani Jolanta Kwaśniewska została uhonorowana wieloma krajowymi i międzynarodowymi nagrodami oraz odznaczeniami, w tym tytułem doktora honoris causa oraz mającym dla niej ogromną wartość Orderem Uśmiechu przyznawanym przez dzieci za pomoc i wsparcie im udzielane.