Krzysztof Michalski

Krzysztof Michalski

Krzysztof Michalski (1954) - Urodził się 4 października 1954 w Przedczu. Dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezes Polskiego Radia SA w latach 1993-1998. W styczniu 1997 zapoczątkował ścisłą współpracę z władzami samorządowymi Solca Kujawskiego. Był tym prezesem Zarządu PR SA, który doprowadził do finału proces decyzyjny i rozpoczęcie budowy Radiowego Centrum Nadawczego dla I Programu PR w Solcu Kujawskim. Wieloletnia dyskusja tocząca się w Polsce od 1991 roku została zakończona po przeprowadzonym 25 maja 1997 roku referendum, w którym większość mieszkańców opowiedziała się za budową RCN na terenie byłego poligonu Kabat. RCN zostało uruchomione 4 września 1999 roku. Polskie Radio zyskało techniczne warunki do wypełniania swej misji na miarę XXI wieku. Natomiast miasto Solec Kujawski zyskało zdecydowaną poprawę warunków rozwojowych, w wyniku pełnej realizacji porozumienia zawartego 17 września 1997 roku z PR SA, które reprezentował ówczesny Prezes Zarządu Krzysztof Michalski. Jest także laureatem wielu nagród i wyróżnień nie tylko radiowych.