Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.”

W ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” – Kierunek interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Gmina Solec Kujawski otrzymała w 2024 roku wsparcie finansowe na realizację powyższego zadania.

Podaje się do publicznej wiadomości listę prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski placówek wychowania przedszkolnego, którym zostało w 2024 roku udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia:

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim, ul. Tartaczna 10, Solec Kujawski – wysokość wsparcia 3.000,00 zł,

Otrzymane wsparcie zostanie wykorzystane na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo w placówce wychowania przedszkolnego.

Logotyp