Skład GKRPA

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Magdalena Rudna-Plewa

Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Hanka Stamm

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Iwona Konaszewska

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • Magdalena Lankauf,
  • Waldemar Fojt,
  • Tomasz Piasecki