Tadeusz Zabłocki

Tadeusz Zabłocki

Ks. Kanonik Tadeusz Zabłocki (ur. 02.01.1931 r.) – prezbiter archidiecezji gnieźnieńskiej, od 1968 do 1976 roku rektor, a następnie proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Solcu Kujawskim. Od 2007 roku na emeryturze. Ksiądz Tadeusz przyszedł na świat w 1931 roku, w rodzinie góralskiej koło Nowego Sącza. W 1939 roku rodzina Zabłockich przeprowadza się do Wolic koło Barcina. Ukończył Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, następnie studnia w Gnieźnie. Ksiądz Zabłocki wspominał, że znaczny wpływ na kształtowanie jego osobowości miała liczna rodzina oraz góry, które w Jego opinii uczą pokory. W 2008 roku Ksiądz Kanonik obchodził 50lecie Kapłaństwa i wówczas, dokładnie 8 czerwca wręczono mu oficjalnie tytuł Honorowego Obywatela Solca Kujawskiego. Obecnie Ks. Zabłocki służy swoją pomocą i posługą przy kościele pw. Nawrócenia św Pawła.