Walter Rudolf

Walter Rudolf

Walter Rudolf (8 maja 1931 w Solcu Kujawskim) - niemiecki profesor prawa, wykładowca na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, członek wielu międzynarodowych organizacji, działacz na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. W działalności publicznej zajmuje wiele stanowisk, w tym międzynarodowych. Jego działalność naukowa związana jest też z Polską, m.in. był współorganizatorem polsko - niemieckich kolokwiów prawniczych. Wygłosił laudację podczas nadania tytułu honoris causa Uniwersytetu Jana Gutenberga prof. Krzysztofowi Skubiszewskiemu - ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych RP. Szczególną sympatią darzy miasto swojego urodzenia. Aktywnie przyczynił się do wydania polskiego tłumaczenia monografii swojego ojca pt. „Z historii Solca Kujawskiego i okolicznych wsi”, wydanej przez Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego, którego jest członkiem. W liście do TMSK prof. Rudolf pisał „ Niech polskie tłumaczenie tej monografii (…) przyczyni się do spełnienia marzenia mojego zmarłego w 1983 r. ojca, osiągnięcia pogłębionego polsko - niemieckiego porozumienia i przyjaźni”.