Muzeum Solca im. Księcia Przemysła

O stworzeniu muzeum w Solcu Kujawskim mówiło się od dawna. Był to m.in. jeden z celów działania Towarzystwa Miłośników Solca Kujawskiego. Jednak realizacja tego pomysłu cały czas się odwlekała. Sprzyjające okoliczności pojawiły się dopiero na pocz. XXI w. gdy ważyły się losy Villi Anna, pięknego choć bardzo zaniedbanego budynku w centrum miasta – wcześniej siedziby ośrodka zdrowia i pogotowia. Pomysł by właśnie tu stworzyć muzeum wyszedł od burmistrza Antoniego Nawrockiego, który mimo trudności, konsekwentnie zaczął wprowadzać go w życie. Po kilku latach starań, 1 października 2008 r. Rada Miejska w Solcu Kujawskim podjęła uchwałę o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2009 r. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. W dniu 12 marca 2009 r., w obecności ok. 130 zaproszonych gości burmistrz Antoni Nawrocki uroczyście otworzył Muzeum Solca dla zwiedzających, którzy mogli obejrzeć dwie wystawy czasowe: Wizyty Prymasa i 650 lat Przyłubia oraz częściowo ukończoną wystawę stałą Dzieje Solca Kujawskiego i okolic. 

WYSTAWA STAŁA „DZIEJE SOLCA KUJAWSKIEGO I OKOLIC”

Wystawa stała Dzieje Solca Kujawskiego i okolic została oficjalnie otwarta 4 czerwca 2009 r. Ekspozycja pokazywana jest w dwóch salach o łącznej powierzchni 80 m2 i na 25 tablicach przedstawia dzieje naszego miasta i okolicznych wsi na tle historii Polski i Europy. Na wystawie można zobaczyć m.in. zabytki archeologiczne, monety z XV-XIX w., wyroby rzemiosła i przedmioty codziennego użytku z XVIII-XX w. oraz medale i militaria z XX w. Wystawa ta cały czas jest uzupełniana o nowe eksponaty. Częścią ekspozycji jest mini salka kinowa wyposażona w 10 krzeseł z dawnego soleckiego kina „Wolność”. W sali, w której znajduje się stoisko z pamiątkami można oglądać stałą wystawę obrazów o tematyce soleckiej. Zwiedzający w trakcie zapoznawania się z ekspozycją mogą też zbierać kartki na których są opisane dzieje Solca Kujawskiego w językach polskim, angielskim i niemieckim. Zapraszamy także na wirtualny spacer po wystawie stałej na naszej stronie internetowej. 

WYSTAWY CZASOWE

Wystawy czasowe pokazywane są na ogół w dwóch salach wystawowych o łącznej powierzchni 48 m2. Do tej pory Muzeum Solca zorganizowało ich ponad 70. W większości były to wystawy o tematyce lokalnej, poświęcone ważnym wydarzeniom w dziejach Solca, a także okolicznym wsiom, miejscowym organizacjom, zakładom pracy czy budynkom. Część wystaw poświęcona była wydarzeniom związanym z historią Polski, ale i wtedy staraliśmy się pokazać, jak wydarzenia te wpływały na losy naszego miasta. Czterokrotnie pokazywaliśmy też zbiory soleckich hobbystów. Większość wystaw powstaje w oparciu o materiały będące własnością Muzeum, lub udostępnione przez mieszkańców, ale współpracujemy także z muzeami, archiwami, jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Cykliczną wystawą czasową jest ekspozycja Nabytki Muzeum, na której co roku pokazujemy najciekawsze dary oraz zakupy Muzeum. Z tematyką większości wystaw czasowych można zapoznać się na naszej stronie internetowej.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Co jakiś czas muzeum przygotowuje, głównie z myślą o soleckich uczniach i przedszkolakach, wystawy edukacyjne: Stary pokój – prezentującą sprzęty domowe sprzed kilkudziesięciu lat i Starą klasę – pokazującą wyposażenie dawnych sal lekcyjnych, stare podręczniki i materiały piśmiennicze. Przy okazji wystaw edukacyjnych odbywają się także lekcje muzealne. W czasie gdy nie pokazujemy żadnej z wystaw edukacyjnych, lekcje muzealne odbywają się na ogół na Sali Konferencyjnej. Szczegółowa oferta edukacyjna znajduje się na naszej stronie www, w zakładce OFERTA. 
Oprócz lekcji muzealnych Muzeum Solca organizuje także, głownie dla młodszych odbiorców, warsztaty muzealne takie jak dni z grami planszowymi czy wspólne przedświąteczne wykonywanie ozdób choinkowych. 

DZIEJE VILLI ANNA

W 1909 r. solecki piekarz Johann Reinholz, zakupił parcelę przy ul. Toruńskiej. Rok później wystąpił o zgodę na budowę domu, który w 1911 r. wybudowała solecka firma Roberta Schillera. Nowy budynek otrzymał nazwę Villa Anna, prawdopodobnie na cześć żony właściciela, Anny Marii z domu Zittlau. 
Johann Reinholz mieszkał w swoim domu przy ul. Toruńskiej aż do śmierci w 1935 r. Sześć lat później, w 1941 r. wdowa Anna Reinholz sprzedała Villę Anna rodzinie Priebe, która prawdopodobnie na przełomie 1944/45 r., opuściła Solec wraz z większością miejscowych Niemców, uciekających przed zbliżającą się Armią Czerwoną. 
W 1945 r. Villę Anna na swoją siedzibę wybrało NKWD. W tym czasie piwnice budynku pełniły funkcję aresztu. W drugiej połowie 1945 r. NKWD opuściło nasze miasto, a Villa Anna stała się budynkiem mieszkalnym, a następnie siedzibą miejscowych władz partyjnych. 22 lipca 1959 r., z okazji 15-lecia PRL-u w budynku otwarto Miejski Ośrodek Zdrowia, a w suterenie umieszczono podstację pogotowia ratunkowego. Pod koniec lat 60. pogotowie przeniosło się do nowego budynku dobudowanego do Villi Anna od strony południowej. 
Ośrodek Zdrowia w Villi Anna funkcjonował do 1998 r., kiedy to przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Powstańców. Do 2005 r. w Villi Anna znajdowała się stacja pogotowia ratunkowego, a jeszcze do 2006 r. poddasze pełniło funkcje mieszkalne.

Adres Muzeum:

ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 31 20
www.muzeum.soleckujawski.pl
e-mail: muzeumatsoleckujawski [dot] pl