Otwarcie pawilonu dydaktycznego

Nowy pawilon SP 4

Otwarcie pawilonu dydaktycznego

Otwarcie pawilonu dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 4.
Miejsce
SP nr 4, ul. J. Słowackiego 4.
Godzina
10.00