Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Republice Weimarskiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie Prowincji Poznańskiej do Polski, umacniającej już w tym czasie niepodległość.
Uroczyste złożenie kwiatów i zapalanie zniczy:
- Pomnik Powstańców Wielkopolskich, godz. 11.00. Zbiórka delegacji pod urzędem o godz. 10.50.