Rocznica zakończenia okupacji niemieckiej

Flaga Solca Kujawskiego

Rocznica zakończenia okupacji niemieckiej

W rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji w 1945 r. delegacje złożą wiązanki przy Mogile Zbiorowej Solecczan Pomordowanych w 1939 r. Zbiórka delegacji przy urzędzie o godz. 10.50.
Miejsce
Cmentarz przy kościele Św. Stanisława
Godzina
11.00