Rozproszenie Betlejemskiego Światła Pokoju

Rozproszenie Betlejemskiego Światła Pokoju

Rozproszenie Betlejemskiego Światła Pokoju

Miejsce
Przed kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła ul. Tartaczna
Godzina
19:00
Wstep
WOLNY