VIII Rajd pieszy pamięci kapitana A. Bruskiego ps. "Grab"

VIII Rajd pieszy pamięci kapitana A. Bruskiego ps. "Grab"

VIII Rajd pieszy pamięci kapitana A. Bruskiego ps. "Grab"

Zbiórka w sobotę o godzinie 10:45 na cmentarzu przy Kościele pw. Św.Stanisława B. i M. Trasa około 18 km