Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Solec Kujawski

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Solec Kujawski
Zabytki nieruchome

 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY SOLEC KUJAWSKI

ZABYTKI NIERUCHOME  - GMINA SOLEC KUJAWSKI

Lp.

Miejscowość

Ulica/ określenie/ nr działki

Nr

Obiekt

Datowanie

Formy ochrony

1

Chrośna

 

 

Układ ruralistyczny

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

2

Chrośna

 

 

Kapliczka

2 ćw. XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

3

Chrośna

 

 

Krzyż

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

4

Chrośna

 

13

Szkoła

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

5

Chrośna

 

5

Zagroda: Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

6

Chrośna

 

5

Zagroda: Obora

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

7

Chrośna

 

5

Zagroda: Budynek gospodarczy

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

8

Chrośna

 

6

Zespół dworski: Rządcówka

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

9

Chrośna

 

7

Zespół dworski: Dwór

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

10

Chrośna

 

7

Zespół dworski: Budynek gospodarczy

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

11

Chrośna

 

 

Zespół dworski: Park

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

12

Chrośna

 

9

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

13

Chrośna

 

15

Dom

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

14

Chrośna

 

23

Dom

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

15

Chrośna

 

31

Zespół leśniczówki: Leśniczówka

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

16

Chrośna

 

31

Zespół leśniczówki: Budynek gospodarczy

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

17

Chrośna

Nr działki 106

 

Cmentarz ewangelicki

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

18

Grodzyna

Przyłubie

41

Leśniczówka

1905 r.

Gminna ewidencja zabytków

19

Grodzyna

Przyłubie

41

Budynek gospodarczy przy leśniczówce

1905 r.

Gminna ewidencja zabytków

20

Jezierce

 

 

Leśniczówka

1905 r.

Gminna ewidencja zabytków

21

Jezierce

 

 

Obora przy leśniczówce

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

22

Kabat

Nr działki 17293

 

Cmentarz ewangelicki

początek XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

23

Makowiska

 

 

Kapliczka

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

24

Makowiska

 

13

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

25

Otorowo

 

 

Układ ruralistyczny

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

26

Otorowo

 

8

Szkoła obecnie dom

około 1880 r.

Gminna ewidencja zabytków

27

Otorowo

 

8

Szkoła budynek gospodarczy

około 1900 r.

Gminna ewidencja zabytków

28

Otorowo

 

2

Zagroda: Budynek gospodarczy

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

29

Otorowo

 

2

Zagroda: brama

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

30

Otorowo

 

4

Dom

2 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

31

Otorowo

 

5

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

32

Otorowo

 

5

Budynek gospodarczy

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

33

Otorowo

 

5

Stodoła

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

34

Otorowo

 

5

Brama

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

35

Otorowo

 

6

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

36

Otorowo

 

7

Dom

1 połowa XX w.

Gminna ewidencja zabytków

37

Otorowo

 

11

Dom

1912 r.

Gminna ewidencja zabytków

38

Otorowo

 

przy nr 12

Spichlerz

2 połowa XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

39

Otorowo

 

12

Dom

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

40

Otorowo

 

15

Dom

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

41

Otorowo

 

15

Budynek gospodarczy

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

42

Otorowo

 

19

Dom

1907 r.

Gminna ewidencja zabytków

43

Otorowo

 

21

Dom

około 1910 r.

Gminna ewidencja zabytków

44

Otorowo

Makowiska

5

Dom

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

45

Otorowo

 

22

Zespół młyna: Młyn

1943 r.

Gminna ewidencja zabytków

46

Otorowo

 

22

Zespół młyna: Dom

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

47

Otorowo

 

22

Zespół młyna: Spichlerz

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

48

Otorowo

 

20

Dawny spichlerz, obecnie dom

XVIII/XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

49

Otorowo

 

23

Dom

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

50

Otorowo

 

23

Urządzenie hydrotechniczne

około 1920 r.

Gminna ewidencja zabytków

51

Otorowo

Nr działki 224/4

przy nr 22

Cmentarz ewangelicki

połowa XIX w.

Gminna ewidencja  Mzabytków

52

Otorowo

Nr działki 178/1

przy nr 8

Cmentarz ewangelicki

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

53

Przyłubie

 

 

Układ ruralistyczny

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

54

Przyłubie

 

 

Kapliczka

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

55

Przyłubie

 

28

Szkoła obecnie dom

1901 r.

Gminna ewidencja zabytków

56

Przyłubie

 

43

Dom pracowników kolei

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

57

Przyłubie

 

44

Budynek gospodarczy przy domu kolejowym

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

58

Przyłubie

 

44

Dom pracowników kolei

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

59

Przyłubie

 

5

Dom

1869 r.

Gminna ewidencja zabytków

60

Przyłubie

 

8

Szkoła obecnie świetlica

1885 r.

Gminna ewidencja zabytków

61

Przyłubie

 

10

Dom

1874 r.

Gminna ewidencja zabytków

62

Przyłubie

 

11

Dom

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

63

Przyłubie

 

14

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

64

Przyłubie

 

20

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

65

Przyłubie

 

27

Zagroda: Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

66

Przyłubie

 

27

Zagroda: Budynek gospodarczy

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

67

Przyłubie

 

27

Zagroda: Ogrodzenie

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

68

Przyłubie

 

23

Zagroda: Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

69

Przyłubie

 

23

Zagroda: Budynek gospodarczy

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

70

Przyłubie

 

23

Zagroda: Budynek gospodarczy

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

71

Przyłubie

Nr działki 81

 

Cmentarz ewangelicki (menonicki)

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

72

Przyłubie

Nr działki 17265

 

Cmentarz ewangelicki

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

73

Przyłubie

Nr działki 474

 

Cmentarz ewangelicki

początek XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

74

Rudy

 

 

Kapliczka

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

75

Rudy

 

6

Zespół dworski: Budynek gospodarczy

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

76

Rudy

 

6

Zespół dworski: Ogrodzenie fragment

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

77

Rudy

 

6

Zespół dworski: Brama kuta

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

78

Rudy

 

6

Zespół dworski: Dwór

około 1910 r.

Gminna ewidencja zabytków

79

Rudy

 

 

Zespół dworski: Park (pozostałości)

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

80

Rudy

 

 

Pozostałości młyna

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

81

Wypaleniska

Nr działki 47 48

 

Cmentarz ewangelicki

połowa XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

 

 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY SOLEC KUJAWSKI

MIASTO SOLEC KUJAWSKI

Lp.

Ulica

Nr

Obiekt

Datowanie

Forma ochrony

1

 

 

Układ urbanistyczny

2. połowa XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

2

23 Stycznia

1

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

3

23 Stycznia

2

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

4

23 Stycznia

6

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

5

23 Stycznia

7

Magistrat obecnie siedziba Urzędu Miasta

1890 r.

Gminna ewidencja zabytków

6

23 Stycznia

11

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

7

23 Stycznia

12

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

8

23 Stycznia

13

Zespół domu, ob. Zespół Szkół Zawodowych: Dom obecnie szkoła

XIX/XX w.

Rejestr zabytków nr A/844 z dnia 18.12.1998 r.

9

23 Stycznia

13

Zespół domu, ob. Zespół Szkół Zawodowych: Ogrodzenie

XIX/XX w.

Rejestr zabytków nr A/844 z dnia 18.12.1998 r.

10

23 Stycznia

15

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

11

23 Stycznia

18

Dom

2 połowa XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

12

23 Stycznia

22

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

13

23 Stycznia

28

Dom

1910 r.

Gminna ewidencja zabytków

14

23 Stycznia

30

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

15

23 Stycznia

32

Leśniczówka obecnie dom

1905 r.

Gminna ewidencja zabytków

16

23 Stycznia

 

Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

1911-1912 r.

Rejestr zabytków nr A/48 z dnia 05.04.2002 r.

17

23 Stycznia

5

Zespół kościoła św. Stanisława: Plebania

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

18

23 Stycznia

5

Zespół kościoła św. Stanisława: Budynek gospodarczy

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

19

23 Stycznia

 

Cmentarz rzym.-kat. parafii p.w. św. Stanisława Kostki

około 1870 r.

rejestr zabytków nr A/1135 z dnia 07.03.1989 r.

20

29 Listopada

9

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

21

29 Listopada

14

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

22

Bydgoska

2

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

23

Bydgoska

3

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

24

Bydgoska

5

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

25

Bydgoska

7

Dom

1910 r.

Gminna ewidencja zabytków

26

Bydgoska

8

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

27

Bydgoska

10

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

28

Bydgoska

13

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

29

Bydgoska

14

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

30

Bydgoska

15

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

31

Bydgoska

16

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

32

Bydgoska

18

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

33

Bydgoska

22

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

34

Bydgoska

23

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

35

Bydgoska

25

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

36

Bydgoska

 

Kościół ewangelicki, ob. rzymsko-katolicki parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

184-1847, 1894

Rejestr zabytków nr A/1614 z dnia 30.05.2012 r.

37

Bydgoska

 

Kościół ewangelicki, ob. rzymsko-katolicki parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa : Północny odcinek ogrodzenia z bramą i dwiema furtkami

około 1894 r.

Rejestr zabytków nr A/1614 z dnia 30.05.2012 r.

38

Dworcowa

 

Zespół dworca: Dworzec

1898 r.

Gminna ewidencja zabytków

39

Dworcowa

 

Zespół dworca: Wieża ciśnień

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

40

Dworcowa

 

Zespół dworca: Nastawnia Sk-1

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

41

Dworcowa

1

Budynek wielorodzinny z budynkiem gospodarczym

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

42

Garbary

2

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

43

Garbary

7

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

44

Jana Pawła II

1

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

45

Jana Pawła II

1a

Dom

1902 r.

Gminna ewidencja zabytków

46

Jana Pawła II

3

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

47

Jana Pawła II

4

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

48

Jana Pawła II

7

Dom

2 połowa XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

49

Jana Pawła II

8

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

50

Jana Pawła II

9

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

51

Jana Pawła II

12

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

52

Tadeusza Kościuszki

1

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

53

Tadeusza Kościuszki

4

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

54

Tadeusza Kościuszki

7

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

55

Tadeusza Kościuszki

12

Szkoła

1873-1874

Gminna ewidencja zabytków

56

Tadeusza Kościuszki

13

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

57

Tadeusza Kościuszki

15

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

58

Tadeusza Kościuszki

22

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

59

Tadeusza Kościuszki

24

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

60

Tadeusza Kościuszki

26

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

61

Kujawska

7

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

62

Leśna

62

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

63

Lipowa

9

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

64

Mickiewicza A.

6

Gazownia miejska, obecnie dom

1907 r.

Gminna ewidencja zabytków

65

Piaskowa/ Świerkowa

 Nr działki 1541/6

Cmentarz ewangelicki

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

66

Piastów

4

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

67

Piastów

7

Rzeźnia

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

68

Piastów

11

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

69

Piastów

11a

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

70

Powstańców

 

Budynki przemysłowe na terenie dawnej fabryki

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

71

Powstańców

7

Solbus

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

72

Powstańców

9

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

73

Powstańców

 Nr działki 786/6

Cmentarz ewangelicki

1. połowa XX w. (?)

Gminna ewidencja zabytków

74

Powstańców

 Nr działki 786/6

Cmentarz ewangelicki

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

75

Robotnicza

1

Dom wielorodzinny

lata 40 XX w.

Gminna ewidencja zabytków

76

Robotnicza

2

Dom wielorodzinny

lata 40 XX w.

Gminna ewidencja zabytków

77

Robotnicza

3

Dom wielorodzinny

lata 40 XX w.

Gminna ewidencja zabytków

78

Robotnicza

4

Dom wielorodzinny

lata 40 XX w.

Gminna ewidencja zabytków

79

Robotnicza

5

Dom wielorodzinny

lata 40 XX w.

Gminna ewidencja zabytków

80

Robotnicza

9

Dom wielorodzinny

lata 40 XX w.

Gminna ewidencja zabytków

81

Robotnicza

 

Robotnicza piwnica ziemianka

lata 40 XX w.

Gminna ewidencja zabytków

82

ks. Piotra Skargi

 

Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki

lata 20 XX w.

Gminna ewidencja zabytków

83

ks. Piotra Skargi

 

Kaplica cmentarna

2. ćwierć XX w.

Gminna ewidencja zabytków

84

Sportowa

 

Strzelnica

1903 r.

Gminna ewidencja zabytków

85

Tartaczna

12

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

86

Tartaczna

19

Dom

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

87

Tartaczna

20

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

88

Tartaczna

23

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

89

Tartaczna

24

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

90

Tartaczna

26

Dom

1 ćw. XX w.

Gminna ewidencja zabytków

91

Tartaczna

27a

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

92

Tartaczna

35

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

93

Toruńska

1

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

94

Toruńska

2

Dom

1896 r.

Gminna ewidencja zabytków

95

Toruńska

8

Willa Anna

1911 r.

Gminna ewidencja zabytków

96

Toruńska

12

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

97

Toruńska

14

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

98

Toruńska

15

Komisariat

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

99

Toruńska

16

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

100

Toruńska

17

Dom

1900 r.

Gminna ewidencja zabytków

101

Toruńska

19

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

102

Toruńska

21

Dom

1900 r.

Gminna ewidencja zabytków

103

Toruńska

26

Dom

1887 r.

Gminna ewidencja zabytków

104

Toruńska

28

Dom

koniec XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

105

Toruńska

34

Dom

1930 r.

Gminna ewidencja zabytków

106

Toruńska

42

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

107

Toruńska

56

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

108

Toruńska

58

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

109

Toruńska

68

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

110

Toruńska

70

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

111

Toruńska

80

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

112

Toruńska

82a

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

113

Toruńska

82b

Dom

początek XX w.

Gminna ewidencja zabytków

114

Toruńska

84

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

115

Toruńska

90

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

116

Toruńska

przy nr 46

Cmentarz żydowski

1876 r.

Gminna ewidencja zabytków

117

Toruńska

przy nr 41D

Cmentarz ewangelicki

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

118

Toruńska

przy nr 46

Cmentarz ewangelicki

XIX w.

Gminna ewidencja zabytków

119

Wolności

2

Dawna Poczta

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

120

Wolności

3

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

121

Wolności

7

Dom

XIX/XX w.

Gminna ewidencja zabytków

 

DO POBRANIA

Stanowiska archeologiczne

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY SOLEC KUJAWSKI

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

 

Lp.

 

 

Miejscowość

Nr w

obrębie

miejsc.

 

AZP

Nr na

arkuszu

AZP

 

Kultura/chronologia

 

Uwagi

 

Nr działki

1

Chrośna

1

40-40

30

NOW

 

17013/6

2

Chrośna

2

40-40

31

NOW

 

132/6,  132/5,  132/8,  132/9

3

Chrośna

3

40-40

32

MEZ, HA/LAT, PSR/NOW

 

8, 11/22,  11/19, 11/20, 11/21, 11/13, 12/1

4

Chrośna

4

40-40

33

NOW

 

40/5

5

Chrośna

5

40-40

34

NOW

 

80, 79/8

6

Chrośna

6

40-40

35

KPL, NOW

 

151/7

7

Chrośna

7

40-40

36

KPL, NOW

 

157/2

8

Chrośna

8

40-39

18

NOW

 

109/1, 110

9

Chrośna

9

40-39

28

KPL

 

109/1, 108

10

Makowiska

1

39-39

14

PSR

 

2/3

11

Makowiska

2

39-39

15

PSR/NOW

 

12087/1, 126/2

12

Makowiska

3

39-39

16

PSR/NOW

 

6/4

13

Makowiska

4

39-39

17

PSR/NOW

 

17234/14, 129/1, 17234/7

14

Makowiska

5

39-39

18

NOW

 

122/5

15

Makowiska

6

39-39

19

KŁ, PSR/NOW

 

17233/3, 116/4, 116/1

16

Makowiska

7

39-39

20

NOW

 

110, 111

17

Makowiska

8

39-39

21

NOW

 

112

18

Makowiska

9

39-39

22

NOW

 

18/18, 18/9, 18/10, 18/16, 18/17

19

Makowiska

10

39-39

23

WSR, PSR/NOW

 

13/5, 14/2, 14/1, 16/1, 17/1, 13/4, 17/3, 16/3, 16/4

20

Makowiska

11

39-39

24

PSR/NOW

 

212

21

Makowiska

12

39-39

25

NOW

 

30/2

22

Makowiska

13

39-39

26

PSR/NOW

 

54/1, 209, 54/2

23

Makowiska

14

39-39

27

PSR/NOW

 

66/2, 66/3

24

Makowiska

15

38-39

39

NOW

 

62/2

25

Makowiska

16

38-39

37

KPL, PSR/NOW

 

12084/3

26

Makowiska

17

38-39

38

NOW

 

135/5

27

Makowiska

18

38-39

36

NOW

 

12084/4

28

Makowiska

19

38-39

35

KAK

 

147

29

Makowiska

20

38-39

34

NOW

 

139/2

30

Makowiska

21

39-39

34

NOW - wieś

 

17251/8, 17251/9, 13/5, 118, 118/1, 119/5, 17233/2, 17232/13, 17233/3, 17256, 17255, 20, 23/1, 17/3, 39/7, 42, 43, 40, 38, 47/3, 18/8

31

Otorowo

1

38-39

40

KPL, WEB, NOW

 

222/4, 222/1

32

Otorowo

2

38-39

41

MEZ, KŁ, PRS/NOW

 

210/9

33

Otorowo

3

38-39

42

MEZ

 

17269/3

34

Otorowo

4

38-39

43

MEZ, KL, PSR/NOW

 

221/3

35

Otorowo

5

38-39

44

KŁ, OR, PSR/NOW

 

199/8, 200/3

36

Otorowo

6

38-39

45

KŁ, NOW

 

199/9, 199/10

37

Otorowo

7

39-39

13

PSR/NOW

 

246/5, 36/2

38

Otorowo

8

38-39

54

NOW

 

168/34

39

Otorowo

9

38-39

53

NOW

 

168/8, 168/20, 12082/11, 12082/8

40

Otorowo

10

38-39

52

MEZ, PSR/NOW

 

168/16

41

Otorowo

11

38-39

51

PSR/NOW

 

180/3, 182/12, 182/13

42

Otorowo

12

38-39

50

PSR/NOW

 

184/57, 12081

43

Otorowo

13

38-39

49

PSR/NOW

 

184/57, 184/21, 188/8

44

Otorowo

14

38-39

48

EK, PSR/NOW

 

193/14, 194/2

45

Otorowo

15

38-39

47

NOW

 

202/2, 199/4

46

Otorowo

16

38-39

46

PSR/NOW

 

206/5

47

Otorowo

17

38-39

57

KL, KP

 

126/3

48

Otorowo

18

38-39

55

 

114/4, 114/5, 118/3,

49

Otorowo

19

38-39

56

PSR/NOW

 

21/8, 21/9

50

Otorowo

20

38-39

58

PSR/NOW

 

132/1, 134/1

51

Otorowo

21

38-39

59

KP

 

145/1, 147/2, 149

52

Otorowo

22

38-39

60

PSR/NOW

 

157/5

53

Otorowo

23

38-39

61

PSR/NOW

 

158/5

54

Otorowo

24

38-39

62

NOW

 

160/8, 160/12

55

Otorowo

25

38-39

63

PSR/NOW

 

233/2

56

Przyłubie

1

39-40

36

NE

A

162/6, 189/9

57

Przyłubie

2

39-40

33

NOW

 

280/1, 281/1

58

Przyłubie

3

39-40

34

NOW

 

84/7

59

Przyłubie

4

39-40

35

NOW

 

 

192/1

60

Przyłubie

5

39-40

39

? - nieokreślona

 

17201/1

61

Przyłubie

6

39-40

40

? - nieokreślona

 

17269

62

Przyłubie

7

39-40

41

? - nieokreślona

 

26212, 17185

63

Przyłubie

8

39-40

42

stanowisko strzeleckie

1939-1945

 

26212

64

Przyłubie

9

39-40

43

? - nieokreślona

 

17197/1

65

Przyłubie

10

40-40

23

NOW

 

621/14

66

Przyłubie

11

40-40

16

NOW

 

620/26

67

Przyłubie

12

39-41

19

? - nieokreślona

 

26213

68

Przyłubie

13

39-41

20

? - nieokreślona

 

26213

 

Przyłubie

14

 

 

 

numer stanowiska pominięty w dokumentacji AZP

 

69

Przyłubie

15

40-40

28

MEZ, NESCH, NESCH/WEB, NOW

 

17104/2

70

Przyłubie

16

40-40

27

MEZ, KPL

 

17104/2, 17291

71

Przyłubie

17

40-40

26

NE, NOW

 

17104/2

72

Przyłubie

18

40-40

25

MEZ

 

17291

73

Przyłubie

19

40-40

24

MEZ

 

17290

74

Przyłubie

20

40-40

15

NOW

 

17106/18

75

Przyłubie

21

40-40

14

MEZ, NOW

 

17293

76

Przyłubie

22

40-40

22

NOW

 

17077/19, 17077/12

77

Przyłubie

23

40-40

21

MEZ

 

17295

78

Przyłubie

24

40-40

11

MEZ, HA/LAT, NOW

 

17294, 17295

79

Przyłubie

25

40-40

10

PLAT

 

17294

80

Przyłubie

26

40-40

7

KPL, NOW

 

17294

81

Przyłubie

27

40-40

6

HA/LAT

 

17294

82

Przyłubie

28

40-40

5

NE, PSR/NOW

 

17293, 17294

83

Przyłubie

29

40-40

8

NESCH/WEB, PSR/NOW

 

17294

84

Przyłubie

30

40-40

13

EK, PSR/NOW

 

17293

85

Przyłubie

31

40-40

9

MEZ, HA/LAT, PSR/NOW

 

17293

86

Przyłubie

32

40-40

12

KŁ, PSR/NOW

 

17293

87

Przyłubie

33

40-40

18

NESCH/WEB, NOW

 

17078/9

88

Przyłubie

34

40-40

19

HA/LAT

 

17295

89

Przyłubie

35

40-40

20

NESCH

 

17078/9

90

Przyłubie

36

40-40

17

NOW

 

620/23, 620/16, 620/22

91

Przyłubie

37

40-40

2

MEZ, NOW

 

17108/3

92

Przyłubie

38

40-40

4

HA/LAT

 

17107/3

93

Przyłubie

39

40-40

29

NOW

 

17107/5

 

Przyłubie

40

 

 

 

numer stanowiska pominięty w dokumentacji AZP

 

 

 

Przyłubie

41

 

 

 

numer stanowiska pominięty w dokumentacji AZP

 

94

Przyłubie

42

40-40

1

MEZ, KPL

 

17108/3

95

Przyłubie

43

40-40

3

MEZ, KCSZ

 

17081/4

96

Przyłubie

44

40-40

37

NOW

 

26168

97

Przyłubie

45

40-40

38

NOW

 

26184/1

98

Przyłubie

46

40-40

39

EK, NOW

 

26161/2

99

Przyłubie

47

40-40

40

EK

 

26161/2

100

Przyłubie

48

40-40

41

NOW

 

17298

101

Przyłubie

49

39-41

1

NOW

 

267/13, 270/1, 267/12

102

Przyłubie

50

39-41

2

NOW

 

207/2, 207/5

103

Przyłubie

51

39-41

3

PSR/NOW

 

227/1, 221/1

104

Przyłubie

52

39-41

4

NOW

 

242/8, 241/2, 251/2

105

Przyłubie

53

39-41

5

NOW

 

383/5

106

Przyłubie

54

39-41

6

NOW

 

247/2, 248/1

107

Przyłubie

55

39-41

7

NOW

 

397/4

108

Przyłubie

56

39-41

8

HA/LAT, NOW

 

408/1, 409/1

109

Przyłubie

57

39-41

9

NOW

 

470/7

110

Przyłubie

58

39-41

10

NOW

 

26015

111

Przyłubie

59

39-41

11

NOW

 

330/4

112

Przyłubie

60

39-41

12

NOW

 

327/2

113

Przyłubie

61

39-41

13

NOW

 

26006/26

114

Przyłubie

62

39-41

14

PSR/NOW

 

26023/4

115

Przyłubie

63

39-41

15

NOW

 

26011/4

116

Przyłubie

64

39-41

16

MEZ, PSR/NOW

 

404/8, 405/2, 404/6, 26014/5

117

Przyłubie

65

39-41

17

EK, PSR/NOW

 

401/5, 401/6, 401/7, 26014/5

118

Przyłubie

66

39-41

18

NESCH/WEB, PSR/NOW

 

264/4, 264/3

119

Przyłubie

67

39-40

37

? - nieokreślona

 

17199

120

Przyłubie

68

39-40

38

osada-wieś – nieokreślona?

 

615, 617, 529, 17237/5, 528, 533, 535/4, 17216/15, 17216/7, 614/1

121

Solec Kujawski

1

38-40

32

NE

A

676/37, 676/15

122

Solec Kujawski

2

38-40

33

A

676/15, 676/37

123

Solec Kujawski

3

38-40

34

PSR/NOW

A

676/15, 676/37

124

Solec Kujawski

4

38-40

35

WSR/PSR

A

676/15, 676/37

125

Solec Kujawski

5

38-40

36

A

676/15, 676/37

126

Solec Kujawski

6

39-40

14

KPL, PSR/NOW

A

924, 922/4

127

Solec Kujawski

7

39-40

13

WEB, OR, PSR/NOW

A

914/33, 914/34

128

Solec Kujawski

8

38-40

6

MEZ, OR, PSR/NOW

 

2044, 2180, 2177, 2062, 2064, 2066, 2038/1, 2161, 2038/3

129

Solec Kujawski

9

38-40

4

NOW

 

297/109

130

Solec Kujawski

10

38-40

3

KŁ, PSR/NOW

 

334/3, 334/43, 344/44, 334/45, 334/46, 334/47, 334/48, 334/49

131

Solec Kujawski

11

38-40

2

NOW

 

334/51, 334/52, 334/12, 336/10

132

Solec Kujawski

12

38-40

1

EK

 

17268/3, 531/9

133

Solec Kujawski

13

38-40

13

PSR/NOW

 

621/7, 621/8

134

Solec Kujawski

14

38-40

14

PSR/NOW

 

498

135

Solec Kujawski

15

38-40

12

PSR/NOW

 

445, 353/3, 353/6, 354/2, 355/1, 355/4, 355/3, 360, 361, 364, 365, 436/8, 443/4, 453/2, 451/1, 450/2, 450/1, 447, 522, 524/6, 525/1, 526/4, 526/3, 527, 528/11, 528/5, 528/3, 529/4

136

Solec Kujawski

16

38-40

11

PSR/NOW

 

401/2, 402/4, 400/5

137

Solec Kujawski

17

38-40

10

PSR/NOW

 

717/3, 717/4, 716/2, 716/4, 716/3

138

Solec Kujawski

18

38-40

15

EK, KŁ, PSR/NOW

 

700/7, 700/9, 700/8, 701, 702

139

Solec Kujawski

19

38-40

16

NOW

 

682/8

140

Solec Kujawski

20

38-40

17

NOW

 

660/2, 661/2, 661/3, 658

141

Solec Kujawski

21

38-40

18

PSR/NOW

 

857/3

142

Solec Kujawski

22

38-40

5

NOW

 

257/7, 255/6, 147/5, 257/1, 257/2

143

Solec Kujawski

23

38-40

7

PSR/NOW

 

1979/2, 1937, 1936, 1935, 1985, 1923, 1922, 1984/2, 1984/1, 1921, 1920, 2164/4, 2189, 1832/2, 1883, 1884, 1885, 1886, 1980, 1887/41887/3

144

Solec Kujawski

24

38-40

9

PSR/NOW

 

263/16, 263/14, 263/15, 263/11

145

Solec Kujawski

25

38-40

8

PSR/NOW

 

208, 209, 210/1, 210/2, 211, 212/3, 212/4, 212/1, 199/4, 199/6, 199/16, 199/15, 199/14, 199/17, 199/13

146

Solec Kujawski

26

39-40

1

NOW

 

2404, 2405, 2406, 2407, 2430

147

Solec Kujawski

27

39-40

2

KŁ, PSR/NOW

 

66/2, 64/6

148

Solec Kujawski

28

39-40

3

PSR/NOW

 

64/1

149

Solec Kujawski

29

39-40

4

EK

 

1148/3

150

Solec Kujawski

30

39-40

5

PSR/NOW

 

2439

151

Solec Kujawski

31

39-40

6

KPL, PSR/NOW

 

910/3, 910/35, 910/38, 910/37, 910/27, 910/17, 910/30, 910/29, 910/14, 910/13, 910/21, 910/20, 910/34

152

Solec Kujawski

32

39-40

7