Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Wybudowany w latach 1911-1912 z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii – Witolda Nowakowskiego. Jeszcze w latach 20-tych XX wieku rozpoczęto rozbudowę kościoła, przede wszystkim dobudowano nawy boczne, prezbiterium i zakrystię. Konsekracja świątyni nastąpiła w dniu 13.12.1931 r.

Wybudowany w latach 1911-1912 z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii – Witolda Nowakowskiego. Jeszcze w latach 20-tych XX wieku rozpoczęto rozbudowę kościoła, przede wszystkim dobudowano nawy boczne, prezbiterium i zakrystię. Konsekracja świątyni nastąpiła w dniu 13.12.1931 r. W kościele znajduje się m.in. zabytkowy barokowy ołtarz z XVII wieku. W centralnej części ołtarza znajduje się m.in. obraz św. Anny - namalowany ok. 1633 r. Niezwykle ciekawe są także obrazy znajdujące się na ołtarzach bocznych – jeden z nich przedstawia „Chrzest Jezusa w Jordanie”. W tle obrazu widoczna jest panorama Torunia. W 2011 roku w świątyni umieszczono relikwie świętej Joanny Beretty Moli.

Fragment pocztówki z przełomu XIX/XX wieku.