Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej

Eksponaty muzeum OSP

Bogata historia działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta Solca Kujawskiego sięgająca 1886r. przyczyniła się do dużej ilości zgromadzonych dokumentów, zdjęć i innych pamiątek. Brak pomieszczenia do ich eksponowania i przechowywania zmobilizowała działaczy OSP do poczynania starań rozbudowy remizy i utworzenia Sali Tradycji. Nastąpiło to w 100 - rocznice działalności OSP (1996r.). 

Bogata historia działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta Solca Kujawskiego sięgająca 1886r. przyczyniła się do dużej ilości zgromadzonych dokumentów, zdjęć i innych pamiątek. Brak pomieszczenia do ich eksponowania i przechowywania zmobilizowała działaczy OSP do poczynania starań rozbudowy remizy i utworzenia Sali Tradycji. Nastąpiło to w 100 - rocznice działalności OSP (1996r.). W ciągu 25 lat ilość zgromadzonych eksponatów była już tak duża, że utworzona Sala Tradycji nie mogła ich wszystkich pomieścić. Taka sytuacja przyczyniła się do odremontowania budynku znajdującego się przy strażnicy i utworzenia tam muzeum OSP. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas obchodów 125-lecia jednostki (2011r.). Zgromadzone w Muzeum eksponaty to m.in. zdjęcia przedstawiające działalność straży, obiekty i sprzęt jakim dysponowano z początku XX wieku, dokumenty założycielskie straży z pierwszym statutem z roku 1886, puchary, sztandary, uzbrojenia i sprzęt gaśniczy, wiadra skórzane, sikawki, książki, gazety, artykuły z gazet opisujących działalność OSP. Swą osobną ekspozycję mają prace licencjacie i magisterskie, które opisują działalność OSP i orkiestry dętej. Rozwój jednostki uwidoczniona jest w kronikach, albumach i książkach napisanych o naszym mieście. Ilość zebranych dokumentów stale się powiększa. Swoje pamiątki z społecznej działalności OSP, przekazują mieszkańcy naszego miasta. Puchary i nagrody również mają swoje miejsce w Muzeum i są to w większości zbiory od 1976r.