Villa Anna

Villa Anna

Wybudowana w 1911 roku jako budynek mieszkalny. Przed II Wojną Światową dom należał do państwa Priebe, w którym to mieszkała przez około rok ich córka Ingrid wraz ze swoim mężem, niemieckim żołnierzem Heinzem Veita. Jednak na przełomie 1944/1945 zostawili swój dobytek, uciekając w głąb Niemiec, chroniąc się przed Armią Czerwoną.

Wybudowana w 1911 roku jako budynek mieszkalny. Przed II Wojną Światową dom należał do państwa Priebe, w którym to mieszkała przez około rok ich córka Ingrid wraz ze swoim mężem, niemieckim żołnierzem Heinzem Veita. Jednak na przełomie 1944/1945 zostawili swój dobytek, uciekając w głąb Niemiec, chroniąc się przed Armią Czerwoną. Przez następne lata, Villa służyła jako siedziba NKWD a jej piwnice jako areszt, następnie budynek stał się miejscem spotkań lokalnego organu PZPR. W 1959 roku, w ramach obchodów 15-lecia PRL, w budynku Villi Anny uruchomiono Ośrodek Zdrowia który funkcjonował do 1998 roku. Do 2005 roku działało  tam pogotowie. Od roku 2009 do dnia dzisiejszego Villa Anna pełni funkcję Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Muzeum ma charakter regionalno-historyczny. Gromadzi pamiątki związane z terenem Solca Kujawskiego i jego najbliższą okolicą.