Wieża ciśnień

Kolejowa wieża ciśnień

Kolejowa wieża ciśnień położona jest przy ul. Dworcowej, przy trakcie kolejowym Bydgoszcz – Toruń. Została zbudowana w drugiej połowie XIX wieku, prawdopodobnie wraz z otwarciem żelaznej linii kolejowej w 1861 roku. Powstanie wieży było istotne z wielu względów. Była to jedyna taka wieża na trasie Bydgoszcz Wschód – Toruń.

Kolejowa wieża ciśnień położona jest przy ul. Dworcowej, przy trakcie kolejowym Bydgoszcz – Toruń. Została zbudowana w drugiej połowie XIX wieku, prawdopodobnie wraz z otwarciem żelaznej linii kolejowej w 1861 roku. Powstanie wieży było istotne z wielu względów. Była to jedyna taka wieża na trasie Bydgoszcz Wschód – Toruń. Oprócz tego, w Solcu prężnie rozwijały się prace przeładunkowe setek tysięcy podkładów kolejowych z Królestwa Kongresowego i Galicji, transportowanych koleją parową. Umiejscowienie wieży było istotne, również ze względu na potrzebę kolei wschodniej dla Prus. Wysokość wieży wynosi ok. 15 metrów, została wykonana na planie wielokąta z cegły wiśniówki. Wraz z elektryfikacją trakcji w latach 80-tych XX wieku, wieża przestała być użyteczna. Współcześnie jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski, natomiast od 2009 roku jest dzierżawiona przez osobę fizyczną.