Składujesz wyroby zawierające azbest?

azbest
W 2022 roku w budżecie Gminy Solec Kujawski zaplanowano środki finansowe na transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Prosimy o zgłaszanie się mieszkańców, którzy na terenach swoich nieruchomości składują wyroby zawierające azbest (zdemontowane płyty azbestowe, rury cementowo-azbestowe).
W celu ustalenia ilości zdemontowanych i składowanych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i ich rodzaju prosimy o wypełnienie formularza
i przesłanie go w terminie do 2 maja 2022 roku:
- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj.: portalu ePUAP: epuap.gov.pl; skrzynki e-mail: solecatsoleckujawski [dot] pl;
- za pośrednictwem operatora publicznego oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim.
Formularz do pobrania: