Usuwanie azbestu

W 2022 roku w budżecie Gminy Solec Kujawski zaplanowano środki finansowe na transport i unieszkodliwienie  odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się mieszkańców, którzy na terenach swoich nieruchomości składują wyroby zawierające azbest (zdemontowane płyty azbestowe, rury cementowo-azbestowe).

W celu ustalenia ilości zdemontowanych i składowanych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i ich rodzaju prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go w terminie do 2 maja 2022 roku:

    1. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj.: portalu ePUAP: epuap.gov.pl;  skrzynki e-mail: solecatsoleckujawski [dot] pl ();
    2. za pośrednictwem operatora publicznego oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim.

Złożenie formularza do tut. organu nie jest jednoznaczne ze sfinansowaniem odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z Państwa nieruchomości.

FORMULARZ DO POBRANIA