Usuwanie azbestu

26 czerwca 2020 r. na zlecenie Gminy Solec Kujawski firma ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu odebrała z terenu siedmiu nieruchomości odpady niebezpieczne zawierające azbest (zdemontowane i składowane płyty azbestowe).

Odpady niebezpieczne zawierające azbest w ilości 12,4300 Mg zostały przekazane do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych w Małociechowie.

Gmina Solec Kujawski poniosła koszty odbioru, transportu i unieszkodliwienia w wysokości 4847,70 zł.

W 2020 roku w budżecie Gminy Solec Kujawski zaplanowano środki finansowe na transport i unieszkodliwienie  odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się mieszkańców, którzy na terenach swoich nieruchomości składują wyroby zawierające azbest (zdemontowane płyty azbestowe, rury cementowo-azbestowe).

W celu ustalenia ilości zdemontowanych i składowanych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i ich  rodzaju prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go w terminie do 30 maja 2020 roku:

  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj.: portalu ePUAP: epuap.gov.pl;  skrzynki e-mail: solecatsoleckujawski [dot] pl;
  • za pośrednictwem operatora publicznego oraz skrzynki podawczej wystawionej przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim.

Złożenie formularza do tut. organu nie jest jednoznaczne ze sfinansowaniem odbioru, transportu i unieszkodliwienia  odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z Państwa nieruchomości.

FORMULARZ DO POBRANIA