Zagrożenie suszą

Susza na polu. Spękana ziemia i rośliny.

Z uwagi na potwierdzone przez System Monitoringu Suszy Rolniczej wystąpienie zagrożenia suszą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Burmistrz Solca  Kujawskiego informuje o wystąpieniu do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych, spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – SUSZĄ w Gminie Solec  Kujawski.

W związku z powyższym,  producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy tak jak to miało miejsce od 2020 roku za pośrednictwem publicznie dostępnej aplikacji internetowej „Zgłoś szkodę rolniczą”. Samo oszacowanie szkód przez komisje na miejscu bez zgłoszenia w aplikacji nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.

Jeżeli jednak rolnik chciałby,  aby oszacowania szkód dokonała również komisja gminna, wówczas powinien złożyć odpowiedni wniosek w terminie umożliwiającym ich oszacowanie. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisje na miejscu nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.

Wniosek złożony do komisji o przeprowadzenie lustracji musi uwzględniać wszystkie uprawy zgłoszone do ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich w kampanii 2023 (do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie).

Powołana przez wojewodę komisja dokona oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o oszacowanie, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż do wschodów upraw.

Wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze Gminy Solec Kujawski można składać w  Punkcie Podawczym Urzędu Miejskiego  w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7  lub w Wydziale Utrzymania Miasta tut. Urzędu  w Solcu Kujawskim  przy ul. Toruńskiej 8a.

Druk  wniosku dostępny jest  w Wydziale Utrzymania Miasta tut. Urzędu  w Solcu Kujawskim  przy ul. Toruńskiej 8a  oraz na stronie internetowej: www.soleckujawski.pl (zakładka: dla Mieszkańców, dla Rolników)