Zapobiegamy upadkom

Plakat programu.

„Uczestnikami treningu fizycznego prowadzonego w ramach programu mogą być osoby po 60 roku życia. Górna granica wieku nie jest ograniczona. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzone zostaną badania wstępne obejmujące kwalifikacje lekarskie oraz testy oceny sprawności fizycznej uczestników i ankietę dotyczącą samooceny stanu zdrowia i zadowolenia z życia. Te etapy realizowanego w gminie „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” już za większością uczestników. Powoli kończy się bowiem kwalifikacja do programu spośród grupy zapisanych. Zajęcia potrwają do grudnia.

Plakat programu z dwojgiem seniorów.