Mieszkania przeznaczone do sprzedaży

Mieszkania przeznaczone do sprzedaży

Wyciąg z ogłoszenia

BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO

ogłasza:

 

 

  1. Rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej, o pow. 38,06m2 stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim, przy ul. Dworcowej 13/39, na działce o nr ew. 735/5, o pow. 0,0521 ha, objętej KW nr BY1B/00060340/0.

Cena lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi: 199 100,00 zł

Zaliczka wynosi: 19 910,00 zł (wpłata do 15.12.2023r.)

Rokowania odbędą się w dniu 20.12.2023r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.

 

  1. Rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej, o pow. 51,78m2 stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim, przy ul. J. Słowackiego 5/1, na działce o nr ew. 383/7, o pow. 0,0399 ha, objętej KW nr BY1B/00060332/1.

Cena lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi: 274 800,00 zł

Zaliczka wynosi: 27 480,00 zł (wpłata do 15.12.2023r.)

Rokowania odbędą się w dniu 20.12.2023r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.

 

  1. Rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej, o pow. 32,70m2 stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim, przy ul. Robotniczej 9/6, na działce o nr ew. 759/10, o pow. 0,1742 ha, objętej KW nr BY1B/00224112/1.

Cena lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi: 105 200,00 zł

Zaliczka wynosi: 10 520,00 zł (wpłata do 15.12.2023r.)

Rokowania odbędą się w dniu 20.12.2023r. o godz.9 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.

 

 

Dodatkowe informacje o przetargach uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7, pokój nr 5, tel.: (52) 387 01 19, e-mail: nieruchomosci at soleckujawski [dot] pl.

 

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.