Mieszkania przeznaczone do sprzedaży

Mieszkania przeznaczone do sprzedaży

Lokale mieszkalne

Żwirki i Wigury 11/9

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,08 m2

lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu: 220 600,00 zł

lokal

 

 

 


ul. Bydgoska 7/3

pow. 80,81 m2

cena wywoławcza: 252 400,00 zł


ul. Robotnicza 5/5

pow. 62,14 m2

cena wywoławcza: 180 206,00 zł


ul. Robotnicza 4/10

pow. 32,44 m2

cena wywoławcza: 80 000,00 zł

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.