BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ

ŚCIEŻKA ROWEROWA

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ

W kwietniu br. rozpoczną się roboty budowlane. Budowa ścieżki w ramach projektu dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie kontynuacją istniejącej trasy rowerowej. Zaprojektowany odcinek będzie przebiegał wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 249 (Leśna) od skrzyżowania z ul. Ugory do skrzyżowania z drogą krajową nr 10.

Środki EFRR: 1.383.104,57 zł

Środki woj. kujawsko – pomorskiego: 1.111.830,60 zł

Środki powiatu bydgoskiego: 300.000 zł

Środki gminy Solec Kujawski: 1.372.576,61 zł.

 

ŚCIEŻKA ROWEROWAścieżka rowerowa