BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ

ŚCIEŻKA ROWEROWA

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ

Dnia 07.04.2022 Gmina Solec Kujawski podpisała umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie przedsięwzięcia

„Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”. Budowa ścieżki w ramach projektu dofinasowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie kontynuacją istniejącej nawierzchni stworzonej dla rowerów.

Zaprojektowany odcinek będzie przebiegał wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 249 (Leśna) od skrzyżowania z ul. Ugory do skrzyżowania

z drogą krajową nr 10. Prace związane z budową nowej nawierzchni rozpoczną się po wyłonieniu wykonawcy inwestycji.

Ogłoszenie zamówienia publicznego planuje się na II kwartał 2022 roku.

         Wartość projektu Ogółem: 4 167 281,10 zł

         Środki EFRR: 1 383 104,57 zł

         Środki woj. kujawsko – pomorskiego:  1 112 000,00 zł

         Środki powiatu bydgoskiego: 834 000,00 zł

         Środki gminy Solec Kujawski: 838 176,53 zł

Realizacja projektu stworzy spójne połączenie ścieżek gminnych wpisując się w istniejącą sieć dróg rowerowych w Gminie.

Możliwość korzystania z ciągu ścieżek rowerowych to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem.

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza

oraz poprawę bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.

Dzięki podobnemu wsparciu powstała trasa rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej 394 Otorowo- Solec Kujawski.

ŚCIEŻKA ROWEROWAścieżka rowerowa