Połączenie ul. Łąkowej z drogą wojewódzką

Nowa wyasfaltowana droga i ścieżka rowerowa.

Budowa dróg gminnych: nr 051078C (ul. Targowa) w km 0+010 do 0+123, nr 050860C od km 0+000 do 0+640 oraz nr 050859C w km 0+000 do 0+037 w Solcu Kujawskim”. W ramach zadania wykonano połączenie ul. Łąkowej, przez przejazd kolejowy z drogą wojewódzką nr 394. Zbudowana droga posiada jezdnię asfaltową o szer. 6,00 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m. Inwestycję dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.317.882,00 PLN.

Tablica informacyjna o projekcie.