PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI NA POTRZEBY URUCHOMIENIA SAUN I GROTY SOLNEJ

Sauna

Zakres robót obejmował przebudowę pomieszczeń krytej pływalni w celu wydzielenia komnaty solnej, dwóch saun (fińskiej i solnej) i komunikacji ze strefą schładzania ciała oraz wyposażenie technologiczne nowych pomieszczeń.

Tablica informacyjna.