Przebudowa ul. Kujawskiej

Fragment planu z lokalizacją inwestycji.

Rozpoczęto przebudowę ul. Kujawskiej. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni, wykonany nowy chodnik oraz wybudowana kanalizacja sanitarna.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 895.477,00 zł.

Tablica informacyjna.