PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA NA OS. LEŚNYM

Ul. Prosta

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA NA OS. LEŚNYM

 

Roboty realizowane są przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ze Szczecina.

W ramach zadania zostanie wykonane: 1) posadowienie 265 szt. latarni drogowych z oprawami LED, 2) ułożenie kablowej sieci oświetleniowej przy ulicach: Barwnej, Błękitnej, Jesiennej, Kolorowej, Letniej, Łąkowej, Malinowej, Mroźnej, Pogodnej, Prostej, Słonecznej, Srebrnej, Śnieżnej, Tęczowej, Wiejskiej, Wiosennej, Zbożowej, Zielonej, Zimowej i Złotej, 3) demontaż istniejącego oświetlenia drogowego stanowiącego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. przy ulicach: Barwnej, Błękitnej, Jesiennej, Kolorowej, Letniej, Malinowej, Mroźnej, Pogodnej, Prostej, Słonecznej, Srebrnej, Śnieżnej, Tęczowej, Wiejskiej, Wiosennej, Zbożowej, Zimowej i Złotej.

Planowane zakończenie zadania – grudzień 2022 r.

 

Aktualnie wykonywane jest okablowanie i częściowo fundamenty pod słupy oświetleniowe przy ul. Zbożowej, Prostej, Tęczowej, Letniej, Zielonej, Śnieżnej, Mroźnej, Zimowej, Jesiennej, Słonecznej, Barwnej, Wiosennej i Malinowej.  Ustawiono słupy przy ul. Prostej.

 

Ul. Prosta 

 

 

Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.723.370,90 zł. (trwa procedura związana z podpisaniem umowy)