ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

Nowy pawilon przy Szkole Podstawowej nr 4.

W ramach zadania dobudowano do istniejącej szkoły podstawowej dwukondygnacyjny blok dydaktyczny z jednokondygnacyjnym zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz zagospodarowano teren.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.423.360 zł.

Informacja o dofinansowaniu.