ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

Szkoła Podstawowa nr 4. Widok elewacji z szybem windowym.

Roboty realizowane są przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD – Przemysłówka sp. z o.o. z Bydgoszczy.

W ramach zadania zostanie wykonana dobudowa do istniejącej szkoły podstawowej dwukondygnacyjnego bloku dydaktycznego z jednokondygnacyjnym zapleczem szatniowo sanitarnym oraz zagospodarowanie terenu.

Planowane zakończenie robót – wrzesień 2022 r.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem placu budowy pod realizację inwestycji. 

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.423.360 zł.

Informacja o dofinansowaniu.