TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA PRZY UL. POWSTAŃCÓW 7A

Budynek przychodni od strony wejścia głównego.

Roboty realizowane są przez firmę BYDGOSTA sp. z o.o. z Bydgoszczy.

W ramach inwestycji zostanie wykonana: 1) termomodernizacja budynku, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych oraz stropodachu, wykonanie nowego pokrycia dachowego, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji oświetleniowej, montaż instalacji fotowoltaicznej; 2) przebudowa pomieszczeń rejestracji, pomieszczenia fizjoterapii oraz pomieszczenia gospodarczego, w tym m.in.: wykonanie nowych ścianek działowych, montaż stolarki drzwiowej, położenie nowych wykładzin podłogowych, doprowadzenie instalacji wod. – kan., modernizacja instalacji elektrycznej.

Planowane zakończenie robót – czerwiec 2022 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej. Realizacja zadania umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną przy zapewnieniu standardów wymaganych prawem polskim i unii europejskiej. W ramach przedsięwzięcia trwają prace z zakresu: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu wraz z wymianą części pokrycia dachowego niespełniającego warunków zabezpieczenia izolacji przed zawilgoceniem, wymiany świetlików dachowych, wymiany stolarki drzwiowej, modernizacji instalacji c.o oraz wymiany źródeł światła. Dotychczasowe źródło świetlówkowe oraz żarowe zostanie wymienione na nowe źródła światła LED. W projekcie przewidziano również  budowę instalacji fotowoltaicznej (OZE) wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych. Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu racjonalizacje zużycia energii oraz ograniczenie jej strat. Podjęte działania wpływają na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Całkowity koszt projektu to 1 336 695,43 zł.

    Budynek w trakcie trmomodernizacji.  Budynek w trkcie termomodernizacji.

Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 418.385,67 zł.

Logotyp Regionalnego programu operacyjnego.