Zarządzenia i informacje

Zarządzenie w sprawie opracowania planu akcji kurierskiej oraz planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Solec Kujawski

 

 


 

Pismo Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym ASF

ASFASF

 

 

ASF

 

 


Pismo Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie zarządzenia środków podejmowanych

w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

ASF

 

 


 

Ptasia grypa

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy, za Inspekcją Weterynaryjną, zawiadomiło o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 u indyków rzeźnych na terenie powiatu inowrocławskiego. Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o stwierdzeniu 17 grudnia br. ósmego ogniska grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek urzędowych pobranych od indyków rzeźnych z gospodarstwa zlokalizowanego w miejscowości Jezuicka Struga, gm. Rojewo, pow. inowrocławski. W związku z tym obowiązuje rozporządzenie Nr 22/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 20 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów inowrocławskiego i bydgoskiego. W obszarze zagrożonym grypą ptaków jako jedyna miejscowość z naszej gminy znalazła się Chrośna.

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA.


Powołanie Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli

Informujemy, że z dniem 2 kwietnia 2019 Burmistrz powołał w drodze Zarządzenia Zespół ds. sytuacji kryzysowej w związku z ogłoszeniem strajku nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.