Aktualności

Plakat.
Zamów wywóz nieczystości ciekłych dzięki aplikacji EcoSanity Mieszkaniec
Przed laptopem.
Wnioski można składać elektronicznie
Rury kanalizacyjne i koparka na dalszym planie.
Będą utrudnienia
Polskie banknoty.
Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.
Polskie banknoty.
Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
Węgiel.
Dystrybucja węgla