Obradował konwent burmistrzów

Uczestnicy konwentu.

Na dwa dni 8 i 9 września do Solca Kujawskiego zjechali burmistrzowie zrzeszeni w konwencie burmistrzów naszego województwa. Obrady odbyły się w hotelu Dobre z Lasu. Wśród zaproszonych gości byli m.in. reprezentujący marszałka Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa oraz Marek Gralik, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. Tematyka konwentu obejmowała zagadnienia związane ze stanem wdrażania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027, a także z działaniami w zakresie programów unijnych. Kurator z kolei mówił o aktualnej sytuacji oświatowej w naszym województwie. Poruszył zagadnienia subwencji oświatowej i bieżących wydatków na szkolnictwo. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Grzegorz Smytry przekazał z kolei informację na temat możliwości renegocjacji stawek opłat za odbiór ścieków i dostarczanie wody przez spółki i zakłady komunalne z uwagi na rosnące koszty. Burmistrzowie mieli okazję również poznać nasze miasto. O Solcu, jego atrakcjach i najważniejszych inwestycjach opowiedziała na początku posiedzenia burmistrz Teresa Substyk.