Soleckie Wiadomości z Ratusza - co w najnowszym numerze?

Fragment pierwszej strony Soleckich Wiadomości z Ratusza z winietą.

Ze strony pierwszej najnowszego numeru Soleckich Wiadomości z Ratusza, który ukazał się 10 maja, do lektury zachęcają dwa tytuły: „Wybraliśmy burmistrza” i „Strategia – konsultacje”. W pierwszym tekście piszemy o wynikach drugiej tury wyborów burmistrza, z drugiego dowiemy się o rozpoczynających się konsultacjach projektu strategii rozwoju naszej gminy. Strona druga poświęcona jest kilku zagadnieniom, między innymi usuwaniu azbestu z naszych podwórek, pierwszemu spotkaniu nowych radnych, którzy otrzymali zaświadczenia o wyborze i nawiązaniu współpracy gminy z Wyższą Szkołą Gospodarki na rzecz realizacji zadań z zakresu wsparcia społecznego dla mieszkańców. Jest tam także notka o możliwości bezpłatnego otrzymania pułapek lepowych na szrotówka kasztanowcowiaczka – szkodnika kasztanowców. Na stronie trzeciej relacja z pierwszej sesji rady miejskiej, na której radni i burmistrz złożyli ślubowanie oraz informacja o spotkaniu z okazji święta strażaków. Rozkładówka, czyli strony czwarta i piąta, to ilustrowana zdjęciami relacja z jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 1, która świętowała 150. urodziny. W kulturalnym przekładańcu ze strony szóstej, informacje o wizycie w Soleckim Centrum Kultury radia PiK oraz kilku wystawach i akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Są także zaproszenia na spektakl komediowy i do Kina Kultura. Na stronie siódmej o majówce pod siatką, awansie olimpijskim naszych młodych badmintonistów, festiwalu tanecznym „Od poleczki do walca” i imprezach zaplanowanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Strona ósma prezentuje w fotograficznym skrócie, pod tytułem „Zatrzymane w obiektywie”, kilka wydarzeń z przełomu kwietnia i maja. Są to: uroczystości w rocznicę konstytucji trzeciego maja, otwarcie sezonu motocyklowego i wznowienie kursów promu. A wewnątrz numeru piszemy jeszcze o wiosennych recytacjach, niebieskich igrzyskach czy trzecim wymiarze edukacji. Zachęcamy nieustająco do zapisów do szkoły muzycznej i informujemy o programach realizowanych w gminie, mających wspomóc osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Zachęcamy do lektury.

Wersja audio TUTAJ.

Pierwsza strona 462. numeru Soleckich Wiadomości z Ratusza