Aktualności

Delegacje. Na pierwszym planie poczet sztandarowy bractwa kurkowego.
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Pojemniki na śmieci. Fot. Pixabay
Stawka opłaty za odpady bez zmian
Grafika
Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone
Uczestnicy spotkania.
Zespół roboczy ds. opracowania projektu strategii - dodatkowy nabór
Plakat
Dalsze wydłużenie okresu legalnego pobytu pomocnika rolnika – obywatela Ukrainy
Winieta Soleckich Wiadomości z Ratusza oraz jej lustrzane odbicie.
Kolejny numer Soleckich Wiadomości z Ratusza będzie 8 marca