Strategia rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030 (+)

 

Konsultacje społeczne

Otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+ odbyło się 6 czerwca. Artur Kubica i Dawid Zieliński, przedstawiciele firmy Deltapartner, która tworzy dokument, omówili projekt strategii. Wskazali jego najistotniejsze elementy. Do tego dnia wpłynęło kilka uwag zgłoszonych w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną. Podczas spotkania z kolei w dyskusji, jej uczestnicy, skoncentrowali się na zagadnieniach dotyczących edukacji, polityki społecznej i turystyki. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji dostępne TUTAJ.


Zapraszamy mieszkańców na otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+. Odbędzie się ono 6 czerwca w sali konferencyjnej urzędu (początek o godz. 10.00). Konsultacje są prowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, a także zbieranie uwag i opinii ustnych wnoszonych do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego. Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gminy Solec Kujawski, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy (w sposób szczególny działające na terenie gminy instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy), sąsiednie gminy oraz ich związki, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza

do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+.

 

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu Strategii, a także włączenie ich w proces tworzenia Strategii.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+, opracowany w modelu partycypacyjno-eksperckim, z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych badań społecznych, warsztatów strategicznych, otwartego naboru propozycji projektów kluczowych oraz w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą.

Konsultacje prowadzone są w dniach od 7 maja 2024 r. do 14 czerwca  2024 r.

ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE

PROJEKT STRATEGII

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Spotkanie z młodzieżą

Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i  Zawodowych w Solcu Kujawskim spotkała się 10 kwietnia br. z przedstawicielami firmy opracowującej „Strategię rozwoju gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030(+)” – Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie.

Na pytanie skierowane do młodzieży: „Co Wam się podoba w Solcu Kujawskim” większość odpowiedziała, że: siłownie, KS Unia, transmisje meczów, zajęcia dodatkowe organizowane dla młodzieży, oferty gastronomiczne (kebab, Twoje Smaki i Wagon), ścieżki rowerowe, fontanny, wydarzenia kulturalne organizowane przez SCK (warsztaty, imprezy sobotnie z muzyką, warsztaty teatralne, warsztaty dla dzieci), dobrą komunikację z większymi miastami, solecki rynek, gdy wyrosną na nim drzewa, dekoracje świąteczne na mieście, festiwale organizowane z okazji świąt, lasy otaczające miasto, tereny zielone nad Wisłą, prom, w momencie, gdy kursuje.

W odpowiedzi na pytanie „Co Wam się w Solcu Kujawskim nie podoba i czego Wam brakuje” młodzież z kolei wskazała: prom, gdy nie kursuje, brak wybiegu dla psów, brak sklepów we wsi Chrośna i osiedlu Rudy, brak miejsc dla młodzieży np. skatepark, zbyt mała liczba parkingów, niezagospodarowane tereny nadwiślańskie, brak baru mlecznego z niedrogimi posiłkami, brak oświetlenia w niektórych miejscach miasta, słabo rozwinięta służba zdrowia, brak placu zabaw na Osiedlu Leśnym, zaniedbane Osiedle Leśne, brak ogrodzeń przy placach zabaw, brak monitoringu, nie otwarte całodobowo Orliki, brak toalety nad Wisłą, niebezpieczne miejsca na terenie miasta, tj. park miejski, ścieżka przy Jura Parku, perony dworca PKP), zbyt mała liczba ławek, lodowisko.

Wymarzone miejsce spotkań młodzieży to miejsce: spokojne, bez nieustannych patroli policji, zadaszone z ławkami i stolikami, otoczone zielenią, z dostępem do toalety.

Młodzież oczekuje, że w najbliższym czasie powinny rozpocząć się prace związane z: budową skateparku, budową kolejnych ścieżek rowerowych, połączonych z istniejącymi, remontem stadionu.

Priorytetami, według młodzieży biorącej udział w spotkaniu, które powinny zostać ujęte w strategii są: stworzenie miejsc spotkań ( w tym kluby), stworzenie nowych miejsc pracy (szczególnie dla absolwentów kierunków: wojskowość , mechatronik i informatyk), zwiększenie oferty pracy dla osób z wykształceniem wyższym, utworzenie centrum wolontariatu dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy młodzieży za czynny udział w spotkaniu. Odpowiedzi na zadanie podczas spotkania pytania oraz  pomysły wskazane przez młodzież zostaną wykorzystane w procesie opracowywania strategii.

Uczestnicy spotkania w sali konferencyjnej

SOLEC MOICH MARZEŃ

Trwają prace nad opracowaniem "Strategii rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023 - 2030+". Poprosiliśmy uczniów o napisanie bądź narysowanie „Solca moich marzeń”. Dziękujemy za wszystkie prace. Przekazujemy je firmie opracowującej naszą strategię. Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich pomysłów, bo prac jest bardzo dużo, dodajmy prac bardzo fajnych, ciekawych i oryginalnych, ale również wymyślnych i zaskakujących.

RysunkiRysunkiTeksty

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki badań ankietowych wśród uczniów szkół podstawowych. Zachęcam do zapoznania się z krótką prezentacją.

                                                                                                                                                                                           Barbara Białkowska, zastępca burmistrza

PREZENTACJA DO POBRANIA

 

ZESPÓŁ ROBOCZY DS. OPRACOWANIA STRATEGII - DODATKOWY NABÓR

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu  „Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030(+)”.

Będą one realizowane w podejściu ekspercko – partycypacyjnym z udziałem zewnętrznych ekspertów oraz z zaangażowaniem mieszkańców, organizacji pozarządowych i podmiotów funkcjonujących w gminie.   Projekt „Strategii…” poddany zostanie m.in. konsultacjom społecznym. W celu usprawnienia prac nad projektem „Strategii…” powołany został 31 osobowy zespół roboczy ds. opracowania projektu  „Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030(+)”. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom zainteresowanym pracą w zespole, burmistrz ogłosił dodatkowy nabór do zespołu. Zaprasza się osoby zainteresowane pracą w zespole do składania zgłoszenia w formie pisemnej (w punkcie informacji w urzędzie, pok. nr 1, ul. 23 Stycznia 7) lub elektronicznej (solecatsoleckujawski [dot] pl) do 11 marca  br. do godz. 15oo.

Prace zespołu będą odbywać się w godzinach pracy urzędu.

Druk zgłoszenia TUTAJ.

SPOTKANIA ZESPOŁU

Pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030(+)”odbyło się 22 lutego br.

Na 31 członków zespołu w spotkaniu wzięło udział 26 osób. W spotkaniu uczestniczyli także Teresa Substyk – burmistrz i Bartłomiej Czaki – przewodniczący rady miejskiej.

Pracą zespołu kierowali Artur Kubica i Dawid Zieliński ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner.

Podczas spotkania A. Kubica i D. Zieliński przedstawili wyniki ankiet, wypełnionych przez mieszkańców. W części dyskusyjnej spotkania poruszano następujące kwestie:

Gmina Solec Kujawski – jaka jest i z czego wynika obecna sytuacja? Co jest typowe dla gminy?, jakie są jej wyróżniki? Solec Kujawski na tle powiatu i województwa – wady, zalety, potencjały. Solec Kujawski – jakie są największe wyzwania dla gminy na kolejne lata? Jaki powinien być kluczowy kierunek rozwoju gminy? Jakie działania, projekty, przedsięwzięcia należy zrealizować by odpowiedzieć na przedstawione wyzwania? Jakie zasoby można wykorzystać?

O kolejnych spotkaniach zespołu będziemy informowali na bieżąco.

Uczestnicy spotkania.

Wyświetlony slajd prezentacjiWyświetlony slajd prezentacji.

ANKIETY

Szanowni Mieszkańcy Gminy Solec Kujawski,

jeszcze raz uprzejmie dziękujemy za wypełnienie anonimowych ankiet, a tym samym podzielenie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami oraz pomysłami na zmiany, jakie mogą w najbliższych latach wpłynąć na jakość życia w naszej  gminie. Państwa opinie oraz sugestie stanowić będą kluczowy element procesu planowania rozwoju gminy Solec Kujawski.

Trochę statystyki związanej z przesłanymi ankietami, opracowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner w Cieszynie.

Do 15 stycznia 2024 r.  ankietę przesłało 962 mieszkańców w następujących przedziałach wiekowych:

mniej niż 18 lat – 5,0%, 18-24 lata - 8,8%,  25-34 lata – 20,8%, 35-44 lata – 34,6%, 45-54 lata – 17,2%, 55-64 lata – 7,1%, 65 lat i więcej – 2,4%.

 

 

Jeszcze raz  dziękujemy za wypełnienie ankiet.

Z wyrazami szacunku

Podpis
Burmistrz

Podpis
Przewodniczący Rady Miejskiej

Najgorzej oceniane aspekty życia w Gminie Solec Kujawski:

78,9% - dostęp do lekarzy specjalistów, 67,7% - jakość/stan nawierzchni dróg, 66,0% - dostępność transportu publicznego, 58,2% - dostępność różnych form atrakcyjnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży, 54,2% - dostęp do lekarzy rodzinnych.

  • 56,1% - dostępność tras rowerowych,
  • 52,7% - dostępność infrastruktury sportowej,
  • 51,7% - czystość miejsc publicznych.

Niewypełnione ankiety przesłało 4,2 % mieszkańców.

Spośród mieszkańców, którzy przesłali ankietę, wykształcenie wyższe ma 47,1%, a wykształcenie średnie i średnie branżowe ma 36,1%.

Od urodzenia w Solcu Kujawskim mieszka 66,4% respondentów, powyżej 10 lat - 24,2%.

Na fundamentalne pytanie : Czy uważa Pani/Pan , że Gmina Solec Kujawski jest dobrym miejscem do życia pozytywnie odpowiedziało 82,4% osób. Niecałe 9% wyraziło negatywne zdanie.

Najkorzystniej oceniane elementy życia w Gminie Solec Kujawski:

62,6% - dostępność przyrody w otoczeniu, 59,5% - odbiór odpadów komunalnych,