Przedsięwzięcia realizowane

Wybierz kategorię:
Ul. Prosta
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA NA OS. LEŚNYM
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA NA OS. LEŚNYM W ramach zadania posadowiono 265 szt. latarni drogowych z oprawami LED, ułożono kablową sieć oświetleniową przy ulicach: Barwnej, Błękitnej, Jesiennej, Kolorowej, Letniej, Łąkowej, Malinowej, Mroźnej, Pogodnej, Prostej, Słonecznej, Srebrnej, Śnieżnej…
Budynek przychodni od strony wejścia głównego.
TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA PRZY UL. POWSTAŃCÓW 7A
W ramach inwestycji wykonano: termomodernizację budynku, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych oraz stropodachu; nowe pokrycie dachowe; wymieniono drzwi zewnętrzne, instalację oświetleniową, zamontowano instalację fotowoltaiczną; przebudowę pomieszczeń rejestracji,…
Nowa ulica na Osiedlu Leśnym.
BUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA OS. LEŚNYM
UL. PROSTA, ZBOŻOWA, ŁĄKOWA (odc. od ul. Zbożowej do przejazdu kolejowego). Inwestycję zrealizowano. Zadanie obejmowało odwodnienie , wykonanie ok. 0,8 km nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.970.583,20 zł…