Rozstrzygnięcia konkursów

2023

Burmistrz informuje o nieudzieleniu dotacji celowej (dostępność)

Zarządzenie V/24/23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie V/20/23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel

Zarządzenie V/16/23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie V/15/23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie V/3/23 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie V/2/23 w sprawie udzielenia  dotacji  spółce wodnej działającej na terenie Gminy Solec Kujawski


2022

Zarządzenie V/53/22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie nr V/31/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie nr V/23/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Zarządzenie nr V/22/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego — działalność orkiestr, chórów i kapel

Zarządzenie Nr V/133/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego  na terenie Gminy Solec Kujawski

 


2021

 

Zarządzenie Nr V/43/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr V/43/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr V/38/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr V/26/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel

Zarządzenie Nr V/12/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr V/11/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

 


2020

Zarządzenie Nr V/122/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie  Nr V/31/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr V_28_20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr V/27/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/22/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych


2019

Zarządzenie Nr V/114/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zarządzenie Nr V/78/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17.04.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr V/33/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 12.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr V/30/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.